RSS

Nature

Stories about nature series: Li River, China

In the Stories about nature series we are presenting a collection of wonderful stories from around the world that revolve around nature. These stories show the importance and respect given to nature since time immemorial.

Fable: In ancient China lived an artist whose paintings were almost life-like. The artist’s fame had made him proud and conceited. One day the emperor wanted to get his portrait done so he called all great artists to come and present their finest work, so that he could choose the best. The artist was sure he would be chosen, but when he presented his masterpiece to the emperor’s chief minister, the old man laughed. The wise old man told him to travel to the Li River, perhaps he could learn a little from the greatest artist in the world.

Reduced to tears with anger and curiosity, the artist packed his bags and left to find out this mysterious master. When he asked the villagers on the banks of the river for the whereabouts of the legendary artist, they smiled and pointed down the river. The next morning he hired a boat and set out to find the illustrious painter. As the small boat moved gently along the river he was left speechless by myriad mountains being silently reflected in the water. He passed milky white waterfalls and mountains in many shades of blue. And when he saw the mists rising from the river and merging with the soft clouds surrounding the peaks, he was reduced to tears. The artist was finally humbled by the greatest artist on earth, Mother Nature.

Moral: We have a lot to learn from Nature, the most important thing being humility.

Amazing fact: The Li River originates in the Mao’er Mountains in Xing’an County in China. Along the 100-kilometer stretch of the Li River, there are beautiful mountain peaks. It is one of China’s most famous scenic areas, featured in many scroll paintings.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 8, 2012 in Uncategorized

 

The Devil’s Eye

Photoshop trick 1

                   BEFORE                                        AFTER

     

 
Leave a comment

Posted by on August 7, 2012 in Uncategorized

 

Saan ngaba nagmula ang ating magandang daigdig?

MGA TEORYA TUNGKOL SA PINAGMULAN NG DAIGDIG

Posted June 15, 2011 by nash in HISTORY. 90 Comments

Maraming haka-haka at paniniwala tungkol sa pinagmulan ng daigdig. Upangmaipaliwanag ang mga ito, nagbigay ang mga siyentista ng iba't ibang panukala gamit ang mga datos na bunga ng pananaliksik. Tinawag na teorya ang mga panukalang ito. Kahit iba-iba ang mga panukala, halos magkakatulad ang mga teorya ng mga siyentista tungkol sa pinagmulan ng daigdig. Bagamat iba't iba ang naging pokus ng bawat panukala o teorya, sa pangkalahatan, mapapangkat itosa tatlong uri lamang: gas at ulap na nabuo, banggaan ng mga bituin, at pagsabog.

Mga Teorya Tungkol sa Pinagmulan ng Daigdig

Upang bigyan ng katugunan ang mga tanong kung paano nagsimula at nahubog ang daigdig, iba’t ibang teorya ang ipinanukala ng mga siyentista. Alin kaya sa mga sumusunod na teorya ang higit na kapani-paniwala? Tunghayan natin ang iba’t ibang teorya ukol sa pinagmulan ng daigdig at ang iba’t ibang pananaw na binibigyang-diin sa mga ito. Ang mga panukala ng mga bumuo ng mga teoryang tatalakayin ay bunga ng pananaliksik at malalim na pag-aaral at ginamitan ng maraming ebidensya.

Teoryang Planetisimal

Isa pang paniniwala ang Teoryang Planetisimal nina Prop. Thomas Chamberlain at Forest Moulton na binago ni Harold Jeffreys. Batay sa teorya, ang sistemang solar ay mula sa isang malaking bituin na sumabog nang mapalapit ito sa isa pang bituin. Ang isang kimpal na sumabog na bituin ay naging araw, samantalang ang ibang kimpal ay naging pamilya ng planeta ang bawat isa.

Ayon sa teoryang ito, nagsama-sama at nagdikit-dikit ang mga kumpol-kumpol at maliliit na mga planetoid at naging mga planeta kasama na ang daigdig. Nagmula ang mga planetoid sa mga natatanggal na mga tipak ng mga bagay-bagay sa sansinukob tulad ng mga bituin at kometa. Dahil sa mabilis na paggalaw ng mga bagay-bagay na ito, natutuklap ang mga ibabaw na bahagi ng mga nabanggit na mga bituin at kometa. Mabilis ding nagpaikut-ikot ang mga natutuklap na bahagi sa kalawakan sanhi ng puwersang centrifugal at naging mga planeta pagkatapos ng maraming panahon.

Isa pang paniniwala ang Teoryang Planetisimal nina Prop. Thomas Chamberlain at Forest Moulton na binago ni Harold Jeffreys. Batay sa teorya, ang sistemang solar ay mula sa isang malaking bituin na sumabog nang mapalapit ito sa isa pang bituin. Ang isang kimpal na sumabog na bituin ay naging araw, samantalang ang ibang kimpal ay naging pamilya ng planeta ang bawat isa.

Teoryang Big Bang

http://en.rian.ru/infographics/20091027/156603206.html

Sinasabi ng teoryang ito na nanatiling tahimik sa loob ng bilyun-bilyong panahon ang sansinukob. Subalit noong 10 hanggang 15 bilyong taon na ang nakaraan may malakas na pagsabog na yumanig sa kabuuan nito galing sa maliit na molekyul. Ang mga tipak mula sa pagsabog ay patuloy na binubuong muli nang paulit-ulit sa pamamagitan ng elementong Hydrogen na siyang kailangan sa pagsasaayos ng mga nasirang bagay. Ayon sa isinusulong na steady state theory, walang katapusan ang paulitulit na pagbubuo hanggang sa nabuo ang planeta sa kalawakan.

May dalawang aspeto ang Teoryang Big Bang. Ayon sa isa, simula ng maganap ang malaking pagsabog, patuloy na lumalayo ang mga piraso ng bolang apoy sa isa’t isa kaya’t patuloy ring lumalawak ang nasasakupang espasyo ng sandaigdigan. Ayon naman sa ikalawa, ang patuloy na paggalaw ng mga bituin, gas, at iba pang sangkap ng sandaigdigan ay maaaring tumigil sa paglayo sa isa’t isa at sa halip ay puwedeng bumalik, magsalubong, at magbanggaan. Kapag nangyari ito, anila, ang simula at wakas ng sandaigdigan ay parehong magsisimula sa isang malakas na pagsabog.

Teoryang Kondensasyon

Ang Teoryang Kondensasyon ni Robert Jostrow, ang isang araw o bituin ay nagsimula sa pamumuno ng mga masa ng hydrogen, gas, at ng atomic dust. Sa kalawakan na tumatanda, sumasambulat at nagsasabog ng mga pira-pirasong masa at sumasama sa mga bagong namumuong mga araw tulad ng mga planeta at bituin. Ang pangyayari ay paulit-ulit at walang katapusan.

Teoryang Nebula/NebularGo to fullsize image

Si Emmanuel Kant, isang pilosoper na Aleman ang nagpanukala noong hinggil sa pinagmulan ng daigdig. Ayon kay Kant, ang daigdig, pati na ang ibang nebula, ay nagtataglay ng gas. Sa simula, ito ay malamig, ngunit sa katagalan, ang mga partikulo sa loob ng nebula ay nag-uumpugan dahil sa puwersa ng grabidad na siya naming nagtulak sa mga ito upang umikot. Habang umiigting ang masa, ito’y uminit ng uminit, hanggang sa ito’y naging bolang araw na naghahasik ng mga bolang gas na natanggal, dahil sa lakas ng “centrifugal” hanggang ang mga ito ay lumamig at naging planeta. Ito ay tinawag na “Nebular Hypothesis”.
Ang teorya ni Kant ay sinang-ayunan ni Pierre Simon Marquis de Laplace, isang siyentipiko na Pranses noong 1796.

 
Leave a comment

Posted by on June 27, 2012 in Uncategorized

 

Hello world! let’s Discover the beauty of nature!!

This slideshow requires JavaScript.

 
1 Comment

Posted by on June 27, 2012 in Uncategorized

 

The Beauty of Nature

Nature can set a sky aflame at sunset or magically transform a familiar landscape into a snow-white wonderland.  It can paint a rainbow in the sky, paint beautiful autumn colors on trees, or paint a clump of daffodils in the grass with glow of soft sunlight.

Nature can bring a lot of beauty into our lives.  Nature has a way of affecting our moods and it can force us to change our plans.  Nature is responsible for the sun, clouds, rain, and snow.  When it is sunny and bright outside, we feel cheerful inside.  When it is cloudy and rainy, we often feel gloomy.  When there is a beautiful and starry night, the moonlight makes us feel romantic.

Remember that if we take the time to enjoy nature more, then we are taking the time out to really live more!

I do hope that all your days
will be filled with sunflowers and roses!

 
Leave a comment

Posted by on June 26, 2012 in Uncategorized

 

All About Beauty

Beauty is a combination of qualities that delight the senses. It is an inborn instinct in human beings to appreciate beauty. Man has developed an eye for beauty right from the Stone Age. Artistic creations are man’s attempt to depict the joy created by beauty. Man cherishes the beautiful moments and things in life. The imagination helps to revive and relive the happy moments spent in the company of beautiful things. Beauty abounds in nature. Poets and painters seek inspiration from beauty. The creations of sculptors, architects and musicians are appreciated by all. Spiritual beauty is something nobler and higher than physical beauty. The beautiful aspects of nature uplift the sprit of a pessimist. Beauty links man with eternity. A thing of beauty is a joy forever.

 
Leave a comment

Posted by on June 26, 2012 in Uncategorized